Prechod na navigáciu vodorovná

Činnosti

Čo poskytujeme:

- vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

- spracovanie evidencie DPH, daňových priznaní DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov 

- spracovanie miezd, mzdovej a personálnej agendy vrátane výkazov do poisťovní, na daňový úrad a úrad práce

- spracovanie ročnej účtzovnej závierky a následne daňových priznaní k dani z príjmu pre fyzické osoby a spoločnosti s ručením obmedzeným

- spracovanie štatistických výkazov

- spracovanie podkladov pre banky v prípade kontokorentných úverov, iných úverov

- komunikácia s poisťovňami, daňovým úradom

- podávanie pravidelných informácií, týkajúcich sa výsledku účtovníctva, stavov pohľadávok a záväzkov, v časových intervaloch podľa požiadaviek klienta

 


 


Úvodná stránka